Individuele Wmo begeleiding via ErgoZorg

ergozorg website

Via ErgoZorg wordt er individuele Wmo begeleiding gegeven.

Individuele begeleiding in het kader van de Wmo omvat activiteiten aan mensen met een somatische, psychogeriatrische of psychiatrische aandoening of beperking, of verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke handicap die matige of zware beperkingen hebben op het terrein van:

  • Sociale redzaamheid;
  • Het bewegen en verplaatsen;
  • Het psychisch functioneren;
  • Het geheugen en de oriëntatie of;
  • Die matig of zwaar probleemgedrag vertonen.

Individuele begeleiding is gericht op bevordering, behoud of compensatie van de zelfredzaamheid en strekken tot voorkoming van opname in een instelling of verwaarlozing.

Activiteiten bestaan uit:

  • Ondersteunen bij of oefenen met vaardigheden of handelingen;
  • Het ondersteunen of oefenen met het aanbrengen van structuur of het voeren van regie, of
  • Het overnemen van toezicht van de persoon.