Ergotherapie voor volwassenen

Ergotherapie helpt mensen met beperkingen of problemen in hun dagelijks functioneren om weer zo zelfstandig mogelijk de dag door te komen. De activiteiten die problemen opleveren en die voor de hulpvrager belangrijk zijn, worden zo praktisch mogelijk aangepakt.

Op basis van de mogelijkheden en eigen inbreng van de hulpvrager stelt de ergotherapeut een programma op om te bewerkstelligen, dat de hulpvrager de meest normale alledaagse handelingen opnieuw, op een aangepaste manier of met hulpmiddelen kan verrichten. Bijvoorbeeld een jas dichtknopen, boodschappen doen, het bereiden van de warme maaltijd, een douche nemen, opstaan uit een stoel, schrijven, tuinieren, het gebruik van de telefoon, een spelletje doen; allemaal activiteiten die een ergotherapeut met de hulpvrager traint, bij voorkeur in de vertrouwde thuisomgeving. Ergotherapie op maat dus. Ook vinden er behandelingen plaats op de praktijk of op het werk.

Specialisaties

Met betrekking tot behandeling van volwassenen kennen we binnen ErgoSolutions o.a. de volgende specialisaties:

  • Neurologie / Parkinson / MS
  • NAH
  • COPD
  • COVID-19
  • Reuma / Joint Protection Programme
  • Dementie / EDOMAH
  • Hoogsensitiviteit
  • Activiteitenweger
  • ReAttach
  • ASITT

Voorbeeld

Meneer Willems heeft een ernstige vorm van artrose en heeft daardoor problemen met lopen, zowel binnen als buiten. Hij zoekt een manier om de moeilijkheden op te lossen en raadpleegt zijn huisarts, die hem verwijst naar een ergotherapeut.

De ergotherapeut bespreekt samen met meneer Willems de kwestie. Daarnaast wordt bekeken of er nog meer problemen zijn in het dagelijks leven. Het blijkt dat meneer Willems ook niet zo gemakkelijk in- en uit zijn bed stapt. De ergotherapeut leert meneer Willems op een andere manier zijn bed in- en uitstappen. Ook adviseert zij een hulpmiddel voor het lopen. Hierdoor is meneer Willems zelfstandiger geworden. Hij kan weer naar buiten om boodschappen te doen en hoeft niet meer de hulp van zijn vrouw in te roepen als hij ’s nachts naar het toilet wil.