Klachtenprocedure

Indien u niet tevreden bent over de hulpverlening van de betreffende zorgverlener zijn er drie mogelijkheden:

1. Probleem bespreekbaar maken.
U bespreekt de klacht met de desbetreffende zorgverlener of neemt contact op met de eigenaar van ErgoZorg op telefoonnummer 06-49747503 (H.C.L. Kiggen). U maakt een aparte afspraak om de klacht te bespreken, om zodoende te zoeken naar een oplossing.

2. Advies over patiëntrechten en klachtwegen 
Als u het moeilijk vindt uw behandelend paramedicus rechtstreeks te benaderen, of u komt er samen niet uit, dan kunt u zich wenden tot een regionaal Adviespunt van Zorgbelang Nederland bij u in de buurt. Zorgbelang Nederland werkt onafhankelijk van de hulpverleners en instellingen in de gezondheidszorg. Zij adviseren cliënten telefonisch of via de mail over patiëntrechten en klachtwegen. Voor meer informatie en de regionale adviespunten: www.zorgbelang-nederland.nl.

3. Klachtenloket Paramedici
Misschien heeft u een ernstige klacht en wilt u daarover een uitspraak van de Klachtencommissie waaronder de paramedicus valt. U kunt uw klacht indienen bij het Klachtenloket Paramedici. De klachtenfunctionaris van het Klachtenloket Paramedici zal vervolgens contact met u opnemen. Bij hem kunt u terecht met vragen over het indienen van een klacht: www.klachtenloketparamedici.nl.

 

Klachtenloket Paramedici