Arbeid

Werkplekonderzoek- en advies

Het werkplekonderzoek- en advies heeft als doel(en):

 • Om ziekteverzuim te voorkomen.
 • Fysieke klachten te voorkomen of verminderen.
 • De fysieke belastbaarheid te verbeteren.
 • Optimaal gebruik te maken van het aanwezige meubilair en (ergonomische) hulpmiddelen.
 • Dat werknemers inzicht krijgen in belastingen en wijze van gezond lichaamsgebruik.
 • Dat werknemers de ergonomie ook toepassen in de thuissituatie/dagelijkse praktijk.

Voor wie is het werkplekonderzoek?

 • Werknemers met fysieke lage rugklachten, nekklachten en RSI.
 • Werknemers die dreigen op hun werk uit te vallen of juist weer aan het werk te gaan na een periode van verzuim.
 • Werknemers die werken op kantoor, in de productie, in de techniek, in een laboratorium.

Werkwijze van een werkplekonderzoek- en advies

 • Intakegesprek
  Er wordt een gesprek gehouden om alle relevante informatie te verzamelen over de klachten en werkzaamheden.
 • Observatie en analyse
  Er wordt gekeken hoe de cliënt werkt en of er een verband is tussen de klachten, de werkplek en het eigen (belastende) houdings- en bewegingspatroon. Hierbij zijn de werktaken, werktijden, werkdruk, werkplek en werkwijze van belang.
 • Instructie en advies
  De werknemer wordt geïnformeerd over de bevindingen. Er wordt voorlichting gegeven over een goede werkplekinrichting en een gezonde manier van werken, indien nodig zal de werkgever op de hoogte gesteld van de benodigde aanpassingen. Verder worden er goede werkhoudingen en gezonde bewegingstechnieken aangeleerd.
 • Verslaglegging
  De bevindingen, instructies en adviezen worden samengevat in een verslag.

logo BureauVolZin juli2010

Via bureau Volzin verzorgen wij re-integratietrajecten.

Re-integratie voor UWV cliënten
Heeft u een arbeidsongeschiktheidsuitkering (WIA, oude en nieuwe Wajong WAO/WAZ) of ziektewet-uitkering? Dan kunt u aan uw contactpersoon bij UWV vragen om een re-integratetraject bij Bureau Volzin. Met een re-integratiebudget kan Bureau Volzin u één à twee jaar lang ondersteunen in het re-integratieproces.

Een re-integratetraject is een traject waarin een re-integratie bedrijf u begeleidt bij het zoeken naar werk dat past bij uw wensen en mogelijkheden.

Voor mensen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering (WIA, oude en nieuwe Wajong, WAO/WAZ) of een ziektewet-uitkering is er vanuit het UWV de IRO (individuele re-integratie overeenkomst).
Voor Wajongers met een fysieke beperking heet het re-integratietraject geen IRO maar aanbesteding Wajong 13N.

Jobcoaching
Bureau Volzin zorgt dat u op een goede manier de werkzaamheden uitvoert die bij het werk horen. Dit kan zijn bij de start van een nieuwe baan of wanneer blijkt dat u moeite heeft om te voldoen aan de eisen die de functie aan u stelt. Onze coaches maken een plan dat is afgestemd op de wensen van u en de werkgever en wij begeleiden u op de werkvloer. Aan het einde van het programma kan u het werk zelfstandig uitvoeren en is de jobcoach bereikbaar wanneer een probleem ontstaat.