Arbeid

Werkplekonderzoek- en advies

Het werkplekonderzoek- en advies heeft als doel(en):

 • Om ziekteverzuim te voorkomen.
 • Fysieke klachten te voorkomen of verminderen.
 • De fysieke belastbaarheid te verbeteren.
 • Optimaal gebruik te maken van het aanwezige meubilair en (ergonomische) hulpmiddelen.
 • Dat werknemers inzicht krijgen in belastingen en wijze van gezond lichaamsgebruik.
 • Dat werknemers de ergonomie ook toepassen in de thuissituatie/dagelijkse praktijk.

Voor wie is het werkplekonderzoek?

 • Werknemers met fysieke lage rugklachten, nekklachten en RSI.
 • Werknemers die dreigen op hun werk uit te vallen of juist weer aan het werk te gaan na een periode van verzuim.
 • Werknemers die werken op kantoor, in de productie, in de techniek, in een laboratorium.

Werkwijze van een werkplekonderzoek- en advies

 • Intakegesprek
  Er wordt een gesprek gehouden om alle relevante informatie te verzamelen over de klachten en werkzaamheden.
 • Observatie en analyse
  Er wordt gekeken hoe de cliënt werkt en of er een verband is tussen de klachten, de werkplek en het eigen (belastende) houdings- en bewegingspatroon. Hierbij zijn de werktaken, werktijden, werkdruk, werkplek en werkwijze van belang.
 • Instructie en advies
  De werknemer wordt geïnformeerd over de bevindingen. Er wordt voorlichting gegeven over een goede werkplekinrichting en een gezonde manier van werken, indien nodig zal de werkgever op de hoogte gesteld van de benodigde aanpassingen. Verder worden er goede werkhoudingen en gezonde bewegingstechnieken aangeleerd.
 • Verslaglegging
  De bevindingen, instructies en adviezen worden samengevat in een verslag.