(Juridisch) advies en ondersteuning

Indien er een aanvraag wordt gedaan in het kader van o.a. de Wmo, WLZ, Zorgverzekeringswet, Participatiewet en de geadviseerde voorziening wordt niet toegekend, dan wordt samen met uw ergotherapeut besproken of er een bezwaarprocedure kan worden ingediend. Uw ergotherapeut zal u dan hierbij adviseren en ondersteunen. Indien nodig kan de ergotherapeut helpen bij het voeren van een beroepsprocedure.